2. Koluszkowskie Jesienne Biegi Przełajowe"od Przedszkola do Seniora"


R E G U L A M I N

2. Koluszkowskie Jesienne Biegi Przełajowe” Od Przedszkola do Seniora”
22.09.2017 r.

I. Cel
-popularyzacja biegów przełajowych jako najprostszej formy aktywności ruchowej
-umożliwienie sprawdzenia osobistej sprawności we współzawodnictwie sportowym
-wyłonienie przedszkolnego i szkolnego mistrza Gminy Koluszki w punktacji indywidualnej i drużynowej 2.jesiennych biegów przełajowych

II. Organizatorzy

LKS Koluszki przy współpracy Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach i patronacie Gminy Koluszki

III. Terminy i miejsce

Zawody odbędą się w dniu 22.09.2017 r. (piątek), godz.10.00 Boisko OS i R Koluszki ul. Zagajnikowa

IV. Uczestnictwo

1/ W koluszkowskich jesiennych biegach przełajowych uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zapoznają się z regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać. Osoby do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) Druki oświadczeń na stronie www.lkskoluszki.org

2/ W jesiennych mistrzostwach przedszkoli i szkół obowiązuje n/w podział na n/w grupy i kategorie wiekowe:

Przedszkola: 4 dziewczynki i 4 chłopców w kategorii do lat 6 (2011 i młodsi)

Szkoły Podstawowe: 6 dziewcząt i 6 chłopców w rozbiciu:

(3 dziewczynki + 3 chłopców) rocznik 2010-2008
(3 dziewczynki + 3 chłopców) rocznik 2007-2006
(3 dziewczynki + 3 chłopców) rocznik 2005-2004

Gimnazja 5 dziewczęta + 5 chłopców rocznik 2003-2002

Szkoły ponadgimnazjalne 5 dziewczęta + 5 chłopców rocznik 2001-1997

O przynależności do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia

Zgłoszenia
Indywidualne do dnia 20.09.2017 r. na adres LKS Koluszki ul. 11 Listopada 39 mail antonio5@interia.eu Antoni Tomczyk
Placówki oświatowe: Listę zgłoszeniową do dnia 20.09.2017 r wg n/w zamieszczonego wzoru na adres LKS Koluszki

V. Program minutowy, kategorie wiekowe, dystans

Otwarcie zawodów – godz. – 10:15
1. Godz. 10.30 Dziewczęta 2011 i młodsze dystans 200 m.
2. Godz. 10.35 Chłopcy 2011 i młodsi dystans 200 m.
Godz. 10.40 Wręczenie pucharów i medali w w/w kategoriach
3. Godz. 11.00 Dziewczęta 2010-2008 dystans 400 m.
4. Godz. 11.05 Chłopcy 2010-2008 dystans 400 m.
5. Godz. 11.10 Dziewczęta 2007-2006 dystans 600 m.
6. Godz. 11.15 Chłopcy 2007-2006 dystans 600 m.
7. Godz. 11.20 Dziewczęta 2005-2004 dystans 600 m.
8. Godz. 11.30 Chłopcy 2005-2004 dystans 1000 m.
9. Godz. 11.40 Dziewczęta 2003-2002 dystans 1000 m.
10. Godz. 11.50 Chłopcy 2003- 2002 dystans1000 m.
11. Godz. 12.00 Dziewczęta 2001-1998 dystans 1000m.
12. Godz. 12.10 Chłopcy 2001-1998 dystans 1000 m.
Godz. 12.30 Wręczenie pucharów i medali w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
13. Godz. 13.00 Bieg otwarty dziewczęta 2005 i młodsze dystans 1000 m.
14. Godz. 13.10 Bieg otwarty chłopcy 2006 i młodsi dystans 1000 m.
15. Godz. 13.20 Bieg otwarty dziewczęta 2005 –2002 dystans 2000 m.
16. Godz. 13.20 Bieg otwarty chłopcy 2005- 2002 dystans 2000 m.
17. Godz. 13.40 Bieg otwarty dziewczęta 2001- 1997 dystans 2000 m.
18. Godz. 13.40 Bieg otwarty chłopcy 2001- 1997 dystans 2000 m.
19. Godz. 14 00 Bieg otwarty kobiet i mężczyzn – dystans 5000 m. według podziału na n/w kategorie wiekowe:
21 – 35 lat 1996 – 1982 i 36 + (1981r +)
Godz. 14.45 Zakończenie wręczenie medali w biegach otwartych

VI. Punktacja (przedszkola i szkoły)

Indywidualna wg zajętych miejsc na mecie

Punkty: I miejsce 20 pkt. II – 18 pkt. III – 16 pkt. IV -15 pkt., V –14 pkt, VI- 13 pkt, VII – 12 pkt. VIII – 11 pkt, X – 10 pkt, XI –9 pkt., XII- 8 pkt, XIII – 7 pkt., XIV – 6 pkt. XV – 5 pkt, XVI – 4 pkt, XVII – 3 pkt XVIII –2 XIX – XX po 1 pkt.Drużynowa przedszkola i szkoły Gminy Koluszki

Na punktację składać się będzie suma 8. najlepszych wyników uzyskanych przez zawodników reprezentujących przedszkola i
18. zawodników reprezentujących szkoły podstawowe , bez względu na kategorie wiekowe, 10. zawodników reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji drużynowej, o miejscu zadecyduję większa ilość I następnie II, III miejsc w klasyfikacji indywidualnej.

VII. Nagrody

Klasyfikacja indywidualna:
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz pakiet startowy (napój, baton)
W klasyfikacji indywidualnej mistrzostw przedszkoli i szkół I-III medale
W klasyfikacji indywidualnej biegi otwarte I- III medale

Klasyfikacja drużynowa:
przedszkola I miejsce Puchar Burmistrza Koluszek, I-V dyplom,
szkoły podstawowe I miejsce Puchar z-cy Burmistrza Koluszek I- VII dyplomy
gimnazja – I miejsce puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koluszkach I-IV dyplomy
szkoły ponadgimnazjalne I miejsce Puchar Przewodniczącego LKS Koluszki, I-III miejsca dyplomy

VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zapewniają dla przedszkoli i szkół dowóz autokarem- godziny podstawienia transportu:
9.00 ZS w Gałkowie Dużym 9.05 Przedszkole w Gałkowie Dużym
9.00 Szkoła Podstawowa w Będzelinie 9.15 Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Różycy
9.30 Szkoła Podstawowa w Długiem, Przedszkole Nr 3
Powrót – godz. 11.00 Przedszkole w Różycy, Gałkowie Dużym, Nr 3 Koluszki
godz. 12.50 Szkoła Podstawowa w Będzelinie, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, SP Różyca i SP Długie
2.Za rzeczy pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności
3.Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
4.Za opiekę nad zawodnikami w czasie pobytu na zawodach w ramach mistrzostw odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektorów szkół,
a w czasie biegu sędziowie wyznaczeni przez organizatora.
5.W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów, zawodnik startuje
na własną odpowiedzialność.
7.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione podczas trwania zawodów.
8.Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty rozgrywania biegów, oraz prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn po uprzednim, minimum tygodniowym umieszczeniu na stronie internetowej http. www.lkskoluszki.org
9.Informacje, komunikaty, zdjęcia z będą umieszczane na stronach http://www.lkskoluszki.org, oraz podane do prasy lokalnej lub wysłane indywidualnie do zainteresowanych osób e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych wszelkich zdjęć, wywiadów itp.Nie pobieramy wpisowego !!!نویسنده : Administrator | Lekkoatletyka | ارسال نظر: 0 | Wyślij emaila do znajomego Szybkie drukowanie

10 Otwarty Parkowy Turniej w Warcabach Błyskawicznych


R E G U L A M I N

LKS Koluszki zaprasza na

10. OTWARTY PARKOWY TURNIEJ W
WARCABACH BŁYSKAWICZNYCH

1. TERMIN I MIEJSCE - Turniej będzie rozegrany w Parku Miejskim /przy ul. Ludowej/ obok Hali Sportowej/
Początek rozgrywek w dniu 08.09.17r.(piątek) godz.17.30

2. UCZESTNICTWO - W turnieju mogą grać wszyscy chętni w kategoriach:
do lat 9 (2008 i młodsi)
10-16 lat (2007-2001)
17-100 lat (2000-1917)

3.SYSTEM ROZGRYWEK – zależny od ilości zgłoszeń (pucharowo) lub „każdy z każdym”

4. TEMPO GRY - 5 minut na partie

5. NAGRODY - I miejsce w poszczególnych kategoriach puchar, I-III miejsca medale, nagrody

6. SPRAWY RÓŻNE - W turnieju obowiązują przepisy gry w warcaby 64 polowe.
Wpisowe- 5,00 złotych, w ramach słodycze i napoje

7. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO EWENTUALNYCH ZMIAN W NINIEJSZYM REGULAMINIE .

Zapisy do turnieju przyjmuje Antoni Tomczyk e-mail: (antonio5@interia.eu) –
w ostatecznym terminie w dniu 08.09.2017r do godz. 17.00 ( park miejski)

Patronat nad turniejem przyjął Urząd Miejski


نویسنده : Administrator | Inne | ارسال نظر: 0 | Wyślij emaila do znajomego Szybkie drukowanie

26. miejsce Magdy w mistrzostwach świata w biegach górskich


Świetny występ Magdy w 33.Mistrzostwa Świata w biegach górskich !
We Włoszech w miejscowości Premana w gminie Lomabardii, odbyły się po raz 33. mistrzostwa świata w biegach górskich (styl anglosaski). W zawodach wystartowało ponad 300 zawodników z 35 państw z całego świata, w tym 9. osobowa reprezentacja Polski i nasza utalentowana biegaczka Magdalena Pierzchała. Zawodniczka LKS Koluszki spisała się wręcz znakomicie, w doborowej stawce 56. juniorek, zajęła wysokie 26. miejsce (37:32), 37 . była druga z Polek Sylwia Bąba (39:54). Wygrała Risper Chebet (Uganda) – 31:46, 2.Bahar Atalay (Turcja) – 33:02, 3. Lauren Gregory (USA) – 33:33.
Bieg rozgrywany był na dystansie 6,5 km. z przewyższeniem ok. 850 m.npm. Trasa biegu bardzo trudna z licznymi mocnymi podbiegami i zbiegami. Magda, do Włoch pojechała dobrze przygotowana, a przede wszystkim zdrowa, po chorobie która trapiła zawodniczkę podczas startu w mistrzostwach Europy w Słowenii, ani śladu. Magda, pobiegła mądrze, dobrze rozłożyła siły, walczyła z innymi na podbiegach, nieźle też zbiegała, pokonała wiele mocniejszych zawodniczek posiadających lepsze czasy na dystansach od1,5 do 5 km. Według zajętych miejsc przez Polaków, Magda była druga, lepsze 23.miejsce zajął junior Marcin Kubica.
W juniorach jak i seniorach zwyciężali zawodnicy z Afryki.
Zdjęcia Jacek Wojtarek


نویسنده : Administrator | Lekkoatletyka | ارسال نظر: 0 | Wyślij emaila do znajomego Szybkie drukowanie

25 WOSP -ankieta


ANKIETA WOLONTARIUSZA 25. Finału WOŚP- Koluszki


Imię i Nazwisko………………………….………………………… PESEL………………………………………………….....


Adres zamieszkania: Miejscowość .…………………………………………… Kod pocztowy ………………………...........


Ulica ………………………………………………………………………… Nr domu …………… Nr mieszkania ………..


Dane kontaktowe: Nr tel. .……………………………… e- mail ………………………………………………….


Szkoła, praca Nazwa placówki…………………………………………………………………………………………


adres .............................................................................................


…………………………………………….
(podpis)
Zgoda rodzica (opiekuna)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zbiórce pieniędzy w 25. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Sztab w Koluszkach

……………………. …………………………………………………………..
(Data) (czytelny podpis rodzica, opiekuna)

W załączeniu- aktualne zdjęcie do identyfikatora WOŚP


نویسنده : Administrator | Inne | ارسال نظر: 24 | Wyślij emaila do znajomego Szybkie drukowanie

Wyniki 9. Bieg Niepodległościowe w Brzezinach


Rekord frekwencji w biegach Niepodległościowych w Brzezinach !!

Pomimo zimna i padającego śniegu w IX Biegach Niepodległościowych wystartowało ponad
300 zawodników z 46.z n/w miejscowości: Kamień, Brzeziny, Zawady, Zalesie, Kuźmy, Kędziorki, Łódź, Dąbrowa Mszalna, Dmosin, Ścibiorów, Syberia, Koluszki, Grzmiąca, Przecław, Andrzejów, Przanówka, Henryków, Jordanów, Aleksandrów, Rogów, Wagry, Żakowice, Gałków Mały, Rochna, Tadzin, Różyca, Gałkówek, Chrusty Nowe, Witkowice, Rokiciny, Pieńki Henrykowskie, Polik, Witkowice, Opoczno, Jeżów, Justynów, Przanowice, Bukowiec, Zgierz, Nowy Bedoń, Gdynia, Andrespol, Żyrardów, Gałków Duży.
Najmłodszym zawodnikiem był 2 letni Karol Jaworski z Brzezin, najstarszym 66letnia Jadwiga Wiktorek z Łodzi. Organizatorem zawodów było: Starostwo Powiatu Brzezińskiego, UKS „Lider” Brzeziny, LKS Koluszki i PCZ w Brzezinach sp.z.o.o.
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale, pierwsza trójka puchary i dyplomy wręczane przez starostę Powiatu Brzezińskiego Pana Edmunda Koteckiego i v-ce starostę Romana Sasina, sędziów: Antoniego Tomczyka, Krzysztofa Dobrogoszcza, Marcina Puszewkiewicza i Witolda Sikorskiego. Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji biegu: Policji powiatu Brzezińskiego, OSP w Brzezinach i Witkowicach, dyrekcji i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Wyniki:

Bieg 300 m. do lat 9- 2007 i młodsi

Dziewczęta - uczestniczyło 39 osób

I miejsce Weronika Skorzyńska 2007 Brzeziny 55,8 sek.
II miejsce Zofia Rawecka 2007 Łódź Rysio Team 56, 4 sek.
III miejsce Adrianna Siemińska 2007 Koluszki LKS Koluszki 57,0 sek.

Chłopcy – uczestniczyło 47 osób

I miejsce Dawid Sopata 2007 Janówka 53,8 sek.
II miejsce Maciej Wawrzonek 2007 Brzeziny 54,6 sek.
III miejsce Brajan Sobieszkoda 2009 Brzeziny 54,8 sek.

Bieg 600 m. 10-12 lat - 2006-2004

Dziewczęta uczestniczyło 54 osoby

I miejsce Iga Sienkiewicz 2004 Brzeziny
II miejsce Wiktoria Sapata 2004 Janówka
III miejsce Malwina Górcka 2005 Brzeziny

Chłopcy – uczestniczyło 65 osoby

I miejsce Michał Rosiak 2004 Brzeziny
II miejsce Maciej Garnys 2004 Brzeziny
III miejsce Igor Szczepaniak 2004 Łódź

1000 m. 13-15 lat - 2003-2001

Dziewczęta – uczestniczyło 5 osób
I miejsce Angelika Bober 2002 Brzeziny i Edyta Wiktorek 2003 Kędziorki
II miejsce Magdalena Pabiniak 2002 Tadzin i Joanna Płocka 2003 Brzeziny
III miejsce Weronika Marcinkowska 2003 Brzeziny

Chłopcy 11 osób

I miejsce Jakub Hofman 2003 Brzeziny i Mateusz Ruta Łódź
II miejsce Sebastian Kwiatkowski 2002 Opoczno
III miejsce Samuel Świerczyński 2002 Brzeziny

3000m. 16 + (2000 +

Kobiety uczestniczyło 7 osób

I miejsce Magdalena Pierzchała LKS Koluszki 11,49 min.
II miejsce Magdalena Pola 1978 Łódź
III miejsce Małgorzata Wojno 1984 Łódź Kocha Sport

Mężczyźni – uczestniczyło 7 osób

I miejsce Michał Wiktorek 1999 Kędziorki LKS Koluszki
II miejsce Przemysław Kiraga 1998 Jeżów
III miejsce Rafał Kaszubski 1989 Łódź Kocha Sport
Bieg główny 10000 m. I-III miejsca
Kobiety I miejsce Monika Glonek Żyrardów LKS Koluszki 45,36 min
II miejsce Agnieszka Wysocka 1981 Łódź Kocha Sport 46,01 min.
III miejsce Agnieszka Kubiak 1976 Koluszki Pietrzyk Runnig Team 51,29 min.
Mężczyźni I-III
I miejsce Krzysztof Pietrzyk 1979 LKS Koluszki 35,48 min.
II miejsce Michał Wieczorek 1999 Przanowice LKS Koluszki 35,49 min
III miejsce Szymon Sobczak 1996 Brzeziny LKS Koluszki 36,32 min.
Klasyfikacja generalna biegu na 10000m. uczestniczyło 68 osób.

I miejsce Krzysztof Pietrzyk 1979 LKS Koluszki 35,48 min.
II miejsce Michał Wieczorek 1999 Przanowice LKS Koluszki 35,49 min
III miejsce Szymon Sobczak 1996 Brzeziny LKS Koluszki 36,32 min.
IV miejsce Adam Ciechański 1996 Bukowiec Pietrzyk Running Team 37,29 min.
V miejsce Piotr Burtka 1976 Brzeziny Akademia Sztuk Walki 37,51 min.
VI miejsce Miłosz Socha 1987 Janówka Trucht.com 39,41 min.
7 miejsce Bartek Strójkowski 1983 Łódź 39,50 min.
8 miejsce Mariusz Szmerka 1973 Łódź 40,05 min.
9 miejsce Robert Wójcik 1973 Zgierz 40,18 min.
10 miejsce Grzegorz Zdunek 1989 Nowy Bedoń Trucht com 40,33 min.
11 miejsce Jarosław Szewczyk 1974 Brzeziny 40,43 min.
12 miejsce Grzegorz Miazek 1978 Brzeziny 40,52 min.
13 miejsce Sławomir Rzeźnicki 1980 Brzeziny 41.42 min.
14 miejsce Michał Karwowski 1981 Łódź Epoka Nordica Łódź 41.51
15 miejsce Marcin Łęgowski 1989 Żakowice Pietrzyk Running Team 41.56 min.
16 miejsce Maciej Ruta 1977 Łódź 42.32 min.
17 miejsce Arkadiusz Wojno 1985 Łódź 442,36 min.
18 miejsce Przemek Stupnowicz 1995 Łódź Epoca Nordica Łódź 43,28 min.
19 miejsce Aleksander Lisowski 1986 Łódź, Rossbiegani 43,33 min.
20 miejsce Krzysztof Kotynia 1967 Koluszki Pietrzyk Running Team 44,00 min.
21 miejsce Jacek Szymczak 1975 Łódź 44.11min.
22 miejsce Witold Sabanda 1973 Łódź Rysio Team 44,17 min.
23 miejsce Stanisław Żerek 1976 Tadzin 44,49 min.
24 miejsce Władysław Żaczek 1963 Andrespol Aktywnie 45,26 min.
25 miejsce Sławomir Kacprzak 1975 LZS Justynów 45,34 min.
26 miejsce Monika Glonek 1981 Żyrardów LKS Koluszki 45,36 min.
27 miejsce Agnieszka Wysocka 1981 Łódź Kocha Sport 46,01 min.
28 miejsce Mariusz Racz 1980 Koluszki Pietrzyk Running Team 46,40 min.
29 miejsce Przemysław Budziejewski 1975 46,56 min.
30 miejsce Radosław Staszczyk 1972 Brzeziny 47,32 min.
31 miejsce Józef Suski 1978 Andrzejów Biegacz Nowosolna 47,41 min.
32 miejsce Przemysław Lewiński 1978 Gałków Duzy 47,46 min.
33 miejsce Paweł Krych 1968 Łódź Kocha Sport 48,15 min.
34 miejsce Rafał Kacprzak 1975 Brzeziny 48,16 min.
35 miejsce Łukasz Dębski 1983 Brzeziny 48,25 min.
36 miejsce Władysław Kisiel 1967 Łódź 48,56 min.
37 miejsce Krzysztof Colonn-Walewski 1977 Zgierz 49,34 min.
38 miejsce Łukasz Pawlak 1985 Koluszki Pietrzyk Running Team 50,11 min.
39 miejsce Przemysław Maślanko 1962 Brzeziny 50,23 min.
40 miejsce Roman Kornecki 1978 Brzeziny 50,34 min.
41 miejsce Patryk Szczepański 1996 Łódź Kocha Sport 50,37 min.
42 miejsce Robert Kowalczyk 1970 Koluszki Pietrzyk Running Team 50,52 min.
43 miejsce Tomasz Leszko 1979 Łódź SL. Salos Wodna Łódź 51,00 min.
44 miejsce Piotr Wieczorek1972 Łódź Run Fly Team 51,08 min.
45 miejsce Agnieszka Kubiak 1976 Koluszki Pietrzyk Runnig Team 51,29 min.
46 miejsce Kamil Bajon 1985 Łódź Kocha Sport 51,30 min.
47 miejsce Magdalena Pola 1978 Łódź Kocha Sport 51.31 min.
48 miejsce Rafał Kaszubski 1989 Łódź Kocha Sport 51,33 min.
49 miejsce Andrzej Wojton 1958 Łódź 51,35 min.
50 miejsce Natalia Bąk 1989 Brzeziny 52, 51 min.
51 miejsce Michał Gardocki 1984 Gdynia 53,29 min.
52 miejsce Krzysztof Derach 1971 Brzeziny 53,30 min.
53 miejsce Krzysztof Sienkiewicz 1976 Brzeziny 53,33 min.
54 miejsce Jarosław Niewiarowski 1979 Łódź Biegiem po piwo 54,22 min.
55 miejsce Joanna Mędrek Koluszki Pietrzyk Runnig Team 56,48 min.
56 miejsce Patryk Jezierski 1980 Łódź 57,59 min.
57 miejsce Julita Grzejszczyk 1978 Łódź Kocha Sport 58,01 min.
58 miejsce Mateusz Rajewski 1981 Łódź Kocha Sport 58,01 min.
59 miejsce Grzegorz Goliński 1980 Łódź Kocha Sport 58,02 min.
60 miejsce Małgorzata Lewińska 1978 Gałków Duży 1.00,17 godz.
61 miejsce Dominik Taroń 1974 Brzeziny 1.01,43 godz.
62 miejsce Tatiana Nagocka 1963 Łódź Rysio Team 1.02,34 godz.
63 miejsce Andrzej Rzeźnicki 1951 Łódź Biegacz Nowosolna 1.02,34 godz.
64 miejsce Katarzyna Kot 1975 Łódź 1.07,00 godz.
65 miejsce Jadwiga Wiktorek 1950 Łódź Running Team 1,07,00 godz.
Bieg nie ukończyły 3 osoby


نویسنده : Administrator | Lekkoatletyka | ارسال نظر: 25 | Wyślij emaila do znajomego Szybkie drukowanie

9 Bieg Niepodległościowy


R E G U L A M I N
„IX BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”


I. ORGANIZATOR


1. Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja 5 95-060 Brzeziny
2. LKS Koluszki
II. PATRONAT

1. Bieg odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Brzezińskiego Pana Edmunda Koteckiego
III. CELE

1. Upamiętnienie 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Powiatu Brzezińskiego
IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

1. Bieg odbędzie się w dniu 13 listopada 2016 r. w Brzezinach
2. Start będzie miał miejsce na ulicy Konstytucji 3 Maja ( pasaż)
3. Rozpoczęcie imprezy:
- 9.00—10.15- wydawanie numerów startowych, podpisywanie oświadczeń dla uczestników
niepełnoletnich
- 11.00—12.30- wydawanie numerów startowych do biegu głównego na 10 kilometrów
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 10.45- bieg dziewcząt w kategorii do 9 lat (dystans 300m.)
- 10.50- bieg chłopców w kategorii do 9 lat (dystans 300m.)
- 11.00- wręczenie pucharów dla kategorii do 9 lat
- 11.15- bieg dziewcząt w kategorii 10—12 lat (dystans 600m.)
- 11.20- bieg chłopców w kategorii 10—12 lat (dystans 600m.)
- 11.30- wręczenie pucharów dla kategorii 10—12 lat
- 11.40- bieg dziewcząt i chłopcow w kategirii 13—15 lat (dystans 1000m.)
- 11.50- wręczenie pucharów dla kategorii 13—15 lat
- 12.00- bieg kobiet i mężczyzn w kategorii 16+ ( dystans 3000m.)
- 12.30- wręczenie pucharów dla kategorii 16+
- 13-00- bieg główny dla kobiet i mężczyz (dystans 10 kilometrów)
- 14.00- zakończenie imprezy i wręczenie pucharów za bieg główny


V. TRASA, DYSTANS

1. Wszystkie biegi rozpoczynać się będą przy skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i Bohaterów Warszawy.
2. W przypadku biegów na dystansach 600, 1000,3000 i 10000 metrów, trasa biegu będzie oznaczona, a na całej jej długości rozstawione będą osoby informujące o kierunku trasy.
3. Bieg główny zostanie przeprowadzony następującymi ulicami: Konstytucji 3-go Maja, Bohaterów Warszawy, Głowackiego, Kulczyńskiego, Berlinga, Mrocka, Partyzantów, Ogrodowa, Tulipanowa, Zawilcowa, Przedwiośnie.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń - zapisów można dokonywać od dnia 24 października do 9 listopada:
- na adres mailowy: w.sikorski10@wp.pl
- na adres mailowy: antonio5@interia.eu ( p. Antoni Tomczyk)
- pod numerem telefonu: 506-408-620
- pod numerem telefonu: 607-937-487
- osobiście w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach ( Witold Sikorski- nauczyciel wych. fiz.)
- uczniowie mogą zapisywać się w swoich szkołach u nauczycieli wychowania fizycznego
VII. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby które dokonały zgłoszenia, podpisały się na liście startowej oraz odebrały numer startowy.
3. Podpisując sie na liście startowej uczestnik biegu zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.Organizator biegu nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, a potwierdzenie tej zgody jest podpis na liście startowej.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
6. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
7. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani.
8. W związku z inicjatywą stworzenia biało-czerwonej flagi zaleca się start w koszulkach okolicznościowych( biały lub czerwony kolor).


VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji w poszczególnych kategoriach będzie kolejność dotarcia do mety potwierdzona przez Sędziego Głównego.
2. Za zajęcie miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej będą wręczane puchary, zarówno dla dziewcząt( kobiet) jak i chłopców(Mężczyzn).
3. Każdy uczestnik biegu po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy medal.
4. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani.
5. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Sędziego Głównego, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
6. Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu biegu a godzina wręczania będzie podawana na bieżąco w trakcie trwania imprezy.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną( ratownik medyczny) na czas trwania Biegu.
2. Organizator biegu nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki lub zgubione przez Uczestnika.
5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatu Brzezińskiego.
6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
7.Zabezpieczenie zaplecza higieniczno- sanitarnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Konstytucji 3 Maja 5
8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
9. Wszelkie zapytania związane z imprezą można kierować do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie biegu:
- Witold Sikorski tel. 506-408-620
- Antoni Tomczyk tel. 607-937-487Organizator

نویسنده : Administrator | Lekkoatletyka | ارسال نظر: 38 | Wyślij emaila do znajomego Szybkie drukowanie

8. Rajd Pieczonego Ziemniaka


R E G U L A M I N

VIII Koluszkowskiego Jesiennego Rajdu Pieszego „Pieczonego Ziemniaka „
22. październik 2016r

CEL IMPREZY
Popularyzacja turystyki pieszej nizinnej jako najtańszej formy aktywnego wypoczynku.
Poznanie piękna przyrody i historii ziemi koluszkowskiej.
Integracja młodzieży poprzez turystykę.

ORGANIZATOR
Organizatorem rajdu jest: Ludowy Klub Sportowy Koluszki przy współpracy Szkoły Podstawowej w Będzelinie

TERMIN i MIEJSCE
Rajd odbędzie się w dniu 22 października 2016r na oznakowanych trasach gminy Koluszki
Trasa nr.1 – start godz. 9.30 dworzec PKP Gałkówek – ul. Kolejowa – Brzezińska –
Napoleońska
- pomnik poległych w czasie I Wojny Światowej – leśniczówka – Borowa – droga na
Stare Chrusty na łuku drogi skręcamy w las i za znakami dochodzimy do SP Będzelin.
Start godz. 10.00
Trasa nr 2 – LO Koluszki – Katarzynów – Redzeń – Mikołajów – Będzelin – ul Grzybowa
- ul. Strażacka – SP Będzelin start godz 10.00.
Trasa nr. 3 trasa dowolna piesza lub rowerowa start w dowolnym miejscu.
Trasa bez przewodnika.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na rajd należy kierować na adres:
LKS Koluszki ul. 11-go Listopada 39 95-040 Koluszki
Antoni Tomczyk antonio5@interia.eu
Mróz Piotr Koluszki ul. Ludowa 5 95-040 Koluszki
piotrmroz1@wp.pl

UCZESTNICTWO
W rajdzie może wziąć udział każdy kto lubi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu
Ma dosyć siły aby pokonać kolejne odcinki trasy i wpłaci wymaganą regulaminem kwotę
Młodzież szkolna bierze udział w rajdzie pod opieką osób dorosłych
KOSZT IMPREZY
Każdy uczestnik rajdu wpłaca na konto organizatora 10.00 zł.
Koszty organizacyjne pokrywa organizator
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
W ramach wniesionej opłaty każdy uczestnik rajdu otrzyma:
1) porcje pieczonych ziemniaków z przyprawami, słodycze, herbata
2) możliwość wygrania nagród w konkursach regulaminowych
3) transport do miejsca zamieszkania (dotyczy gminy Koluszki)
4) przewodników na trasie, sędziów, kucharza.

KONKURSY
Podczas trwania rajdu rozegrane zostaną następujące konkursy
1) slalom z pokonaniem toru przeszkód
2) rzut lotką do tarczy
3) ocena odległości

PUNKTACJA
1) zwycięzcą zostaje zawodnik który uzyska najlepszy czas
2) zwycięża ten kto uzyska największą ilość pkt
3) zwycięża ten którego ocena była najbliżej wyznaczonego celu
do punktacji drużynowej zaliczane będą wyniki dwóch najlepszych zawodników
z poszczególnych drużyn
NAGRODY
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych konkursach upominki.
Za zajęcie pierwszego miejsca drużynowo puchar.
Dla najliczniejszej ekipy puchar.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Młodzież do lat 18 bierze udział w rajdzie pod opieką osób dorosłych.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Do zobaczenia na szlaku
organizator

[


نویسنده : Administrator | Turystyka | ارسال نظر: 26 | Wyślij emaila do znajomego Szybkie drukowanie

Lista imienna


Lista osób uczestniczących w Małych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Dzikich Drużyn
w dniu 08.10.2016 r.


…………………………………………………… …………………………………………………………………….
( kat. wiekowa) ( nazwa drużyny)
Lp Nazwisko i imię Rok urodzenia Funkcja w drużynie Uwagi Nr. Na koszulce

1 Kapitan..........................................

2 Bramkarz......................................

3 Zawodnik......................................

4 Zawodnik......................................

5 Zawodnik......................................

6 Zawodnik.....................................

7 Rezerwa......................................

8 Rezerwa.......................................

……………………………………………………………………................ . ............................................................................................................
imię i nazwisko opiekuna (osoba dorosła) (podpis) imię i nazwisko kapitana drużyny (podpis)
نویسنده : Administrator | Piłka nożna | ارسال نظر: 45 | Wyślij emaila do znajomego Szybkie drukowanie

Idź do strony       >>